rusfri og nykter med narconons behandling

Behandlingsopplegget

Behandlingstiden er ca 4-5 måneder for hele behandlingen beste resultat. For mer informasjon se overskriften Velkommen

Avrusning

Vi har siden 1982 hjulpet hundrevis av mennesker til å slutte å bruke narkotika og alkohol. Narconon har gode metoder for å lindre ubehag. Vi gir 24-timers behandling i løpet av den første uken for å gi støtte og behandling for abstinenssymptomer . Ulike rusmidler produsere ulike symptomer og tiden kan variere sterkt. Det er godt å være nedtrappad før begynnelsen og en lege bør ha gitt sin godkjenning.  

Detox program

Denne rensekur/detox renser ut giftstoffer og kjemikalier fra kroppen og gjøres hver dag i et par uker. Den inneholder mosjon, badstue, oljer, mineraldrikke (kalsium og magnesium blanding), vitamin og mineralprogram. Personen blir fysisk og psykisk sterkere, mer i balanse og klarere i sine tanker. Medisinsk godkjenning kreves før personen kan begynne på dette steget.

KOGNITIVE ØVELSER

Man får innsikter om seg selv og sine omgivelser. Personen kan lettere løsrive seg fra fortiden og får en referanseramme. I disse øvelsene lærer man seg at det går å oppnå lykke og en god følelse som kommer innenfra, i kontrast til den kjemiske følelse av lykke man opplever på stoff. Personen lærer også å hjelpe andre, og selv ta imot hjelp, for å få en bedre selvtillit.

UDDANNELSE

Uddannelse individuelt, i grupper og gjennom samtaler. Vi har 3 liv-forbedring kurs som gir kunnskap om rellationer, etikk og moral. Vi gir kunnskap og forståelse om narkotika og alkohol og hvordan du kan forebygge tilbakefall. Vi tar opp ulike temaer som påvirker oss som mennesker. Vi arbeider individuelt med hvordan livet vil bli etter behandling.

Narconon Sverige

Tlf. 0046 731 533 156
Narconon tilbyr behandling for kvinner og menn over 18 år

Navnet Narconon betyr narkotika-nei, Narco-non. Narconon behandlings sentre er alle non-profit organisasjoner. 50 år siden ble Narconon grunnlagt i Arizona City fengsel av en mann ved navn William Benitez. Han hadde store rusproblemer og lese en bok inne i fengselet som heter "Tankens grunnbegreper " av L. Ron Hubbard. William skrev et brev til ham og de begynte et samarbeid som resulterte i den første gruppen inne i fengselet som laget et program for rusavhengige. I årene deretter flyttet virksomheten ut av fengselet og programmet forbedres mer og mer. I dag finns det Narconon behandling, forebyggende aktiviteter og som et fengsel program kalt Criminon.

 • profesjonelle medarbeidere

  Narconon ansatte har mange års erfaring i å hjelpe folk til et rusfritt og nøktern liv.

 • Lokaler og beliggenhet

  Herrgården ligger veldig vakker blant slott og felt.

 • Stor kunnskap

  Det er mye å lære om seg selv og misbruk i behandlingen.

 • Resultater

  Vi ønsket at vi kunne hjelpe alle, og ha 100% resultater. Men realiteten er annerledes. Omkring 50-60% er mer realistisk, og vi har gjort flere evalueringer som viser dette.

Hvis vi har en ledig plass, vordan gjør du nå?

Kontakt oss nedenfor eller ring Daniel 941 079 94 eller til Sverige: 0046731533156, 0046707158827. Vi svarer på spørsmål, og vi vil veilede deg til å komme hit. Hvis du har mulighet, kan du komme ned til oss på et besøk en dag.

Kontakta oss